All Posts in Tag

rumah lelong

Apa Keperluan Kaveat Dalam Pemilikan Hartanah?

Kaveat adalah satu pendaftaran halangan untuk sebarang urusniaga ke atas sebidang tanah. Ini bermaksud pendaftaran kaveat akan menyebabkan pemilik berdaftar tidak boleh membuat sebarang urusniaga terhadap tanah berkenaan semasa tempoh kaveat masih berkuatkuasa. Sebagai contoh, saya¬† beli tanah… saya bina rumah atas tanah tu dan di berikan kepada kawan saya… so rumah tu atas nama…