jual Rumah dengan Cepat & selamat

Servis Ejen Hartanah Untuk Jual Rumah

Kami akan terangkan Prosedur Jual Beli Rumah dan cadangkan harga terbaik untuk rumah anda.

Jual rumah bukan perkara yang mudah !
Pastikan anda melantik Ejen Hartanah Berdaftar bagi membantu anda sepanjang proses jual beli rumah

Servis Kami

Konsultasi

Kami akan memberikan penerangan Prosedur Jual & Sewa Rumah.

Market Analisa

Kami akan semak harga pasaran terkini dan cadangkan harga jual terbaik untuk anda.

Iklan Bersepadu

Kami akan berusaha sehabis baik supaya rumah dapat dijual atau disewakan secepat mungkin.

Banker & Loan

Loan adalah perkara penting dalam pembelian rumah. Oleh itu, kami akan carikan banker yang terbaik untuk klien.

Peguam Hartanah

Segala urusan surat penjanjian akan diuruskan oleh Peguam Hartanah atau laywer yang terbaik di pasaran.

Kerja Berpasukan

Kekuatan kami bekerjasama dengan semua ejen hartanah bagi memastikan rumah dapat dijual dengan cepat.

Kenapa Anda Perlu Mengunakan Servis Kami?

Nak kami bantu anda? Sila isi borang di bawah dan perunding kami akan hubungi anda.

Terima Kasih Atas Sokongan Anda

IQI Realty banyak menerima anugerah atas sokongan anda semua.